Máy sốc tim tự động Automated external defibrillator AED ZOLL Medical USA

Chào mừng bạn đến với trang thông tin về ZOLL AED

Welcome to the ZOLL AED website

Hotline: 0911 202 911

Ngừng tuần hoàn là gì? - What is SCA?

HEARTSAFE Airport - Noi Bai International Airport

Tháng 5/2018, NIA chính thức khởi động chương trình Sân Bay An Toàn Cho Trái Tim NIA is offically establishing Heartsafe Airport program in May, 2018
Tháng 5/2018, NIA chính thức khởi động chương trình Sân Bay An Toàn Cho Trái Tim NIA is offically establishing Heartsafe Airport program in May, 2018
Công ty Cổ phần Y Khoa NQ bàn giao AED Plus tại Nội Bài - NQ Medical Corp. hands over AED Plus at Noi Bai International Airport
Công ty Cổ phần Y Khoa NQ bàn giao AED Plus tại Nội Bài - NQ Medical Corp. hands over AED Plus at Noi Bai International Airport
Huấn luyện CPR & AED cho nhân viên an ninh sân bay - Training CPR & AED for airport securities
Huấn luyện CPR & AED cho nhân viên an ninh sân bay - Training CPR & AED for airport securities

Cấp cứu trước viện bằng xe hai bánh tại Tp. Hồ Chí Minh

Using two-wheeled ambulance service for hospital emergency at Ho Chi Minh City
Two-wheeled ambulance service takes off in jam-packed Ho Chi Minh City
Read more

Heart safe at Hotels and Resorts

Heart safe at Hotels and Resorts
I want to learn more

LIFE SAVING JOURNEY

Sứ mệnh của ZOLL là hỗ trợ cứu người cho mọi đối tượng

Book A Demo

Hưởng ưu đãi giảm giá 10% khi mua lần đầu khi bạn đăng ký bản tin của chúng tôi!

Mạng xã hội

NQ MEDICAL CORP.

More than 20 years
More than 20 years
Strive for better healthcare
Strive for better healthcare
More about our products
More about our products

What We Do

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF ZOLL MEDICAL

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF ZOLL MEDICAL

Visit Zoll
CPR & AED TRAINING

CPR & AED TRAINING

ZOLL AUTHORIZED WARRANTY CENTER

ZOLL AUTHORIZED WARRANTY CENTER